Missionskyrkan, Vänersborg

Equmeniakyrkan, Vänersborg

Till- och Ombyggnad

Missionskyrkan, Vänersborg Missionskyrkan, Vänersborg Missionskyrkan, Vänersborg
Missionskyrkan, Vänersborg Missionskyrkan, Vänersborg Missionskyrkan, Vänersborg Missionskyrkan, Vänersborg