Mariebergs vattenverk, Uddevalla

Mariebergs vattenverk, Uddevalla

Om- och tillbyggnad & ny fasad

Mariebergs vattenverk, Uddevalla Mariebergs vattenverk, Uddevalla
Mariebergs vattenverk, Uddevalla