Götalundens Kyrka

Götalundens Kyrka

Tillbyggnad, Trollhättans Stads Arkitekturpris 2016

Götalundens Kyrka Götalundens Kyrka Götalundens Kyrka Götalundens Kyrka Götalundens Kyrka Götalundens Kyrka
Götalundens Kyrka Götalundens Kyrka Götalundens Kyrka Götalundens Kyrka Götalundens Kyrka Götalundens Kyrka