Bäve Kyrka

Bäve Kyrka

Om- och Tillbyggnad, markschakt för bättre dagsljusintag i källarvåning

Bäve Kyrka Bäve Kyrka Bäve Kyrka Bäve Kyrka Bäve Kyrka Bäve Kyrka
Bäve Kyrka Bäve Kyrka Bäve Kyrka Bäve Kyrka Bäve Kyrka