Badhusparken, Vara entre

Badhusparken, Vara

Nybyggnad av utescen och kiosk/serveringsbyggnad

Badhusparken, Vara Badhusparken, Vara Badhusparken, Vara
Badhusparken, Vara Badhusparken, Vara